Barnas Røde Kors

drage 2 lars og adrian.jpg
Moro, mangfold, mestring» er slagordet til BARK.

Moro, mangfold, mestring» er slagordet til BARK. Vi tilbyr ukentlig gratis fritidstilbud for elever i barneskolen, der aktivitetene omfatter turer, lek, førstehjelpsopplæring og fysisk aktivitet. Vi har fokus på samarbeid, vennskap, tett voksenoppfølging, samt trygg og aktiv bruk av nærmiljøet. BARK er åpent for alle barn. Det er ingen påmelding til BARK-gruppene, barna kan bare komme når de vil.

BARK-gruppene våre for våren 2016:

FyllingsdalenBARK
Mandager kl. 17.00-18.30 på Sælen skole. Fysisk aktivitet ute og inne, samt ekskursjoner i nærmiljøet

Slettebakken BARK
Onsdager kl 16.30-18.00. Fra 5.-7. klasse. Aktiviteter i gymsal og ekskursjoner i nærmiljøet.

ByBARK
Onsdager kl.16.00-17.30. Aktiviteter på Røde Kors-huset og ekskursjoner i nærmiljøet. 

BARK Barneklinikken
Onsdager kl.16.45-18.00. BARK Barneklinikken er en aktivitets- og besøksordning for innlagte på barneavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus.

BARK på Krisesenteret
Onsdager kl. 17.00-19.00. Aktivitetstilbud for barn med mødre som er tilknyttet krisesenteret. 

Fridalen skole Jentegruppe
Tirsdager kl 11.45-13.30. Jenter i 5.-7.klasse med minoritetsbakgrunn får tilbud om ulike aktiviteter for trivsel og mestring. Gruppen blir drevet av skolens helsesøster i samarbeid med Røde Kors frivillige.

Slettebakken skole Jentegruppe

Onsdager kl 14.15-16.00. Jenter i 5.-7.klasse med minoritetsbakgrunn får tilbud om ulike aktiviteter for trivsel og mestring. Gruppen blir drevet av skolens helsesøster i samarbeid med Røde Kors frivillige.