Fritidsklubber i Kristiansand

MIDLERTIDIG STENGT!

Fritidsklubbene og enkelte fritidsgrupper er stengt fra 11.mars i samråd med kommunens kriseledelse for å bidra til å stoppe spredning av koronavirus.

Se facebook.com/fritidsenhetenkrs for mer info

Flekkerøy fritidsklubb

Onsdager:
Etter skoletid 13-16
5.-7. trinn.
Gratis inngang.

Torsdager: 
Åpent hus 17–18.
Ungdomsklubb 18–21. 
For 7. trinn og oppover.

Fritidsdelen ved Lindebøskauen skole.

Hellemyr fritidsklubb

Tirsdager:
Juniorklubb 17.30–20.30.
Fra 4.–7. trinn.

Flerbrukshuset på Hellemyr.

Hånes fritidsklubb

Tirsdager:
Etter skoletid fra 15:30 til 18:00
Et samarbeidsprosjekt med Hånes skole.
Ungdomsklubben åpent fra 18:30-21:30

Hånes skole

Justvik fritidsklubb

Mandager:
Juniorklubb 17–19.30. 

For 5. til 7. trinn. Pris: Medlemskap koster 75 kr. per halvår, eller du kan betale 10 kr. per gang. 

Onsdager
Ungdom 18:30-21:30. 
Fra 8. trinn

Justvik bydelshus.

Kulturhuset OpenMind

 

Onsdager:
Juniorklubb fra 17-18.50
5.-7. trinn.
19.10-22 for 8. trinn til 18 år.

Fredager:
18-23 for 8. trinn til 18 år.

Kulturhuset OpenMind, Linnegrøvan 34, Søgne 

Lundklubben

Onsdager:
Juniorklubb 17– 19. 
Fra 5. til 7. trinn. Pris: 10 kr.

Ungdom: 19–22.
Fra 8. trinn

Roligheden Gård.

Noden barne- og ungdomsklubb

Fredager:
Juniorklubb
17.30-19.30
5.-7. trinn
20.00-23.00 for 8. trinn til 18 år

Onsdager:
17.00-21.30 for 8. trinn til 18 år.

Noden Fritidsklubb 

Randesund fritidsklubb

Tirsdager:
Juniorklubb 17–19. 
For 5. til 7. trinn. Pris: 10 kr. 

Ungdom 19– 22.
Fra 8. trinn

Torsdager:
Grotta lydstudio Randesund, 18–21.  Fra 7. trinn.

Randesund bydelshus.

Slettheia fritidsklubb

Mandager:
Juniorklubb 17.30–20.30. For 4.-8.trinn.
Åpent i studio /bandrom kl 14:30-18:30, og Leksekafe kl 13-17. Fra 7. trinn og oppover.

Onsdager:
Åpent i studio /bandrom kl 13:30-17:30, og Leksekafe kl 13-17. For 7.trinn og oppover

Torsdager
Miniklubben 17–19. For 1. til 4. trinn.

Fredager
Åpent hus kl 16.30-22.30 for 5.trinn og oppover

Slettheia grendehus.

Suldalen fritidsklubb

Tirsdager:
Aktivitetsgruppa kl. 16-19. fra 5.–7. trinn.

Fredager i oddetallsuker:
Åpent hus, med ulike tema kl 17:30 for 5.-7.trinn, og kl 19:30 for 8.-10.trinn.

Krossen skole. 

Tinnheia fritidsklubb

Onsdager:
Etter skoletid 12.30–15.  For 4. til 7. trinn. 

Torsdag
Danseaktiviteter i danse­rommet og studio/bandrom 16–17.30. For 7.trinn og oppover.
Ungdomsklubb 17.30– 21.30.  For 7. trinn. og oppover. 
Tinnheia Fritidssenter

 

Torridal fritidsklubb

Mandager:
Leksecafe, åpen gymsal og  en Legorobotgruppe for de som ønsker å delta kl 14-17 for 5.trinn og oppover
Onsdager:
Juniorklubb 17–19:30. 5. til 7. trinn. 
Ungdomsklubb 19–22. For 7. trinn og oppover. 

Flerbrukshuset i Torridal skole

 

 

 

Tveit fritidsklubb

Onsdager:
Ungdom: 19–22
Fra 8. trinn

‘Knøttedisko’ arrangeres et par ganger i halvåret.
Fra 1.–7. trinn. Pris: 50 kr. Inkl. bevertning.
Følg med på oppslag /facebook for datoer.

Tveit Herredshus

Voie Fritidsklubb

Tirsdager: 
«Åpent hus» kl. 16-1830 8. trinn og oppover.  
Ungdomsklubb 1830-2200 8. trinn og oppover. 
Bandopplæring / Lydstudio: Lag avtale med Tommy på klubben.  
Grafitti: 1630-18. Lag avtale med Fritidsleder Cecilie.

Torsdager:
«Åpent hus» kl. 16-18 5.-7. trinn. 
Juniorklubb kl. 18–21 5.-7. trinn.

Fredager: 
Fredagsåpent kl. 18-22 27/9, 1/11, 22/11. 5.-8. trinn. 

Voie Grendehus

 

 

Flere forslag til aktiviteter