Samsen Kulturhus

BiB_1_Sjakk-Samsen 19.jpg
Samsen kulturhus er Norges største, mest innholdsrike og mangfoldige kulturhus for unge mennesker.

Huset er kommunens flaggskip når det gjelder kulturtilbud for eldre ungdom i Kristiansand og omegn. Vi har lokaler, kompetanse og utstyr for utøvelse, produksjon og opplevelse av kunst og kultur. Vår hovedmålgruppe er unge i alderen 15 – 25 år.

Men det er mye gøy som skjer her for de litt yngre og.

Husets brukere og selvstyrte grupper spiller en viktig rolle for mangfold og omfang i det åpne kulturtilbudet.

Husets formål: Tilrettelegger for kulturaktiviteter med fokus på de unge
Visjon: Vi skal skape rom for begeistring
Målsetting: Fullt hus

Fra slakteri til kulturhus:
Siste slakt 1986
Kjøpt av Kristiansand kommune i 1992
Ombyggingsfase fra 1995 – 2002, men endringer pågår hele tiden
Samsen kulturhus eies og drives av Kristiansand kommune, Kultursektoren

 

Les mer om Samsen allaktivitetshus her