Minimakers

minimarkers-liten.jpg
Kurs og aktivitetstilbud for barn og unge innen "digital skaperglede".

Minimakers er kurs og aktivitetstilbud for barn og unge innen "digital skaperglede", med fokus på læring gjennom lek, utforsking og kreativitet. Koding, ny teknologi og tradisjonelt håndtverk skal sammen være grunnlaget for skaping.