IK Våg Håndballklubb

394.jpg
"Verdens beste" håndballklubb i Vågsbygd

IK Våg Håndballgruppe er en idrettsklubb i Vågsbygd, Kristiansand, med nedslagsfelt for ca 20 000 mennesker.

Som eneste håndballklubb i bydelen Vågsbygd tilbyr de treningstilbud fra 7-8 år og opp til senior. Målet deres er å bygge "Verdens beste" håndballklubb i Vågsbygd.
De er til for de som ønsker å drive med håndball. De skal være en klubb hvor medlemmene trives og som er dugnadsbasert. Dvs. medlemmene betaler sin kontingent og foreldre er med som trenere og yter dugnad. De baserer sin virksomhet på sunne verdier innenfor idrettens rammeverk og ønsker å bety noe for de unge som vokser opp i Vågsbygd.

Totalt er de ca 40 lag i klubben pr. sesong med ca 350 medlemmer. De har et godt fungerende fadderapparat hvor foreldrene har ansvar for å tilrettelegge for lagene. Gjennom året arrangerer de en rekke håndball kamper i bygdas haller, med fokus i Karusshallen. Stort sett kamper hver eneste helg gjennom vinterhalvåret.

Våg sin egen cup, Våg Cup, arrangeres siste helgen i mai med ca 200 deltakende lag fra sør Norge. Ca 2000 deltakende barn og unge og vi benytter haller i hele Kristiansand med overnatting i Vågsbygd. De arrangerer også håndballskole, 3 dager i slutten av juni, med aktivitetsskole hvor håndball er en viktig del av tilbudet. Her får barna prøve seg i mange idretter gjennom 3 dager med gøy.

Dersom du ønsker å være med å spille håndball kan du ta kontakt med sportslig leder Odd Ivar Hjetland, tlf 91997091, epost odhj1@vaf.no