Flekkerøya åpne barnehage

Lekehund
Et tilbud til barn under skolealder i følge med voksen.

Åpen barnehage er ett tilbud til barn under skolealder i følge med voksen.
Koster ti kroner pr gang. Ingen påmelding.
Ta med innesko og niste. Vi har kaffe/te og frukt.
Program i løpet av dagen er. Forming,sangstund,frilek,evnt lesestund.
Onsdag i Flekkerøy kirke,  8.30-14.30
 Velkommen !!!