DNT Sør

Barnas Turlag FOTO Per Thomas Skaanes.jpg
Ut på tur og aldri sur med DNT Sør

DNT Sør er del av Den Norske Turistforening. DNT Sørs viktigste oppgave er å bidra til å få enda flere mennesker ut på tur

Foreningens formål er å fremme et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv. Dette gjøres ved å legge forholdene til rette for opphold og overnatting ved å bygge, vedlikeholde og drive turisthytter. Samt lette og trygge fremkommeligheten ved å merke og rydde stier og løyper. DNT Sør vil øke interessen for friluftsliv ved å utgi informasjonsmateriell, tur- og løypebeskrivelser og arrangere turer, kurs, arrangementer og medlemsmøter.