Arrangement

møteplass 19.08.2023.jpg

Bli kjent dag på Ny–Krohnborg

Redd barna inviterer til Bli kjent dag på Ny–Krohnborg lørdag 19. august fra kl 12–15. Her kan alle barn og unge gratis fpå prøve ulike aktivittere på Ny–Krohnborg senter: Det blir Åpen hall med basket, badminton og tur. det blir kreativt kunstverksted, musikkverksted, K–pop danselek, e–sport/gaming, Martial arts, Brainobrain og gratis mat.