Arrangement

14.03.19_TumbleInThe..3.jpg

Tumble in the Jungle

Fart, humør og mange opplevingar ventar den som blir med på Tumble in the Jungle.

Dansenett Norge presenterer: Full fres i jungelen!

Fart, humør og mange opplevingar ventar den som blir med på Tumble in the Jungle.

Tumble in the Jungle er tilpassa høyrslehemma og døve barn, som har fått altfor lite tilbod av dansekunst. Samstundes er framsyninga også for barn som ikkje har denne funksjonshemminga, og kan difor vera ei samlande framsyning for alle barn.

På scenen møter vi to dansarar og ein døv musikar. Vi følgjer deira oppdagingsferd gjennom absurde humoristiske og poetiske tablå - sanseleg overskot og leiken kommunikasjon!

Framsyninga varar 45 min + 10 min leik på scenen.

Meiroppleveing: Gratis ”barnedisco” etterpå. Vi har discokule!

 

Tumble in the Jungle
14. mars 11:00
Ord. 125,-
Les mer her