Arrangement

Nygårdsparken_17_Web.jpg

Aktivitetspark under sykkel VM

Liv og røre i Nygårdsparken under sykkel-VM!

Sykkel-VM-aktivitetspark i parkens nedre del med:
• Skaterampe
• Pumptrack
• Sykkelservice
• Sykkelutleie
• Alle barn sykler - løype for store og små barn
• Bondens marked - minimarked
• Vil Vite - flere aktiviteter og artige installasjoner
• Aktiviteter i regi av Sjømatrådet
Åpningstider: 18.-21. september klokken 14.00-18.00 og 22.-24. september klokken 12.00-18.00.

Åpen kafé og visning av sykkel-VM på skjerm i parkens øvre del
Åpningstider: 17.-24. september klokken 10.00-19.00