Arrangement

Språklek på biblioteket.jpeg (1)

Språklek på Ny–krohnborg bibliotek

Ta med barnet ditt (0-2 år) til språklek.

Vi synger og leker med språk, lyd og rytmer. Etterpå drikker vi kaffe og te, og prater sammen mens barna leker. Påmelding: kristi@bergenbibliotek.no Velkommen!

Datoer vår 2023

Mandag 17. april kl. 11
Mandag 15. mai kl. 11