Arrangement

Tospråklig eventyrstund

Eventyr på norsk og et annet språk.

Nytt tilbud på Landås bibliotek: Tre torsdager kl 11:00 blir det fortalt eventyr både på norsk og et annet språk. Det andre språket er forskjellig fra hver gang. Passer for barn som forstår det aktuelle språket/norsk, i alderen 3 - 6 år.  Påmelding for grupper.

I 22.sept. Tamer Mohamed Afifi forteller på arabisk I

I 20.okt. Nazareth Amlesom Kifle forteller på tigrinja  I

I 17.nov. Abdullah Ibrahim forteller på somalisk I