Arrangement

broderi-kopi.jpg

Epifytt

Fantasifulle planter og mystiske kryptider har bosatt seg på Laksevåg bibliotek. Inspirert av regnskogens fauna og kryptozoologiens underlige verden kan du tegne med tusj og tråd – lage kunstepifytter til en midlertidig utstilling på biblioteket.

Hva: Gratis drop-in verksted og installasjon med kunstpilotene på Laksevåg bibliotek.
Når: Tirsdag 12.10 kl 12-15.

https://www.facebook.com/kunstpilotene/
Instagram: @kunstpilotene

Produsert av kunstpilotene for Bergen Offentlige Bibliotek.

 

Kryptozoologi
Kryptozoologi er en pseudovitenskapelig gren av zoologien som omfatter studier av dyr hvis eksistens ofte er knyttet til myter og således ikke er bevist. Disse dyrene omtales ofte som fabeldyr eller kryptider.


Det er vanlig å inndele kryptider i tre hovedgrupper:
Dyrearter som normalt anses å være er utryddet, men som likevel kan tenkes å eksistere eller i det minste å ha eksistert lenger enn først antatt.
Dyrearter fra zoologien som befinner seg langt unna der de geografisk hører hjemme.
Dyrearter som er ukjente i zoologien som for eksempel sjøorm, enhjørning og nøkken.

Hofstad, Knut: kryptozoologi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 7. oktober 2021 fra https://snl.no/kryptozoologi


Epifytter
Epifytter er planter som er festet til og lever på andre levende planter, men ikke tar næring fra dem, og som altså ikke er snylteplanter.

epifytter i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 7. oktober 2021 fra https://snl.no/epifytter

 


Foto: Kjempebroderi av sommerfugl. Fra BoBCamp 2021, Loddefjord bibliotek.