Arrangement

skisse 3.jpg

Havet kaller KunstCamp: Sjøreservat

Utendørs installasjonsverksted med kunstpilotene i Nordnesparken
Kan du forestille deg at det bor en hval i Nordnesparken? 
Sett ovenfra kan den langstrakte halvøyen se ut som kroppen til et stort sjøpattedyr, kanske en spermhval, en steinkobbe, eller en manat...
Lag dyr og planter til et marint naturreservat 
Ideen er å betrakte Nordnesparken som et marint naturreservat, å tenke seg at parken egentlig er en undersjøisk park som venter på å bli oppdaget.
En kunstcamp rigges opp, og du inviteres til å lage dyr og planter som kan bebo parken som del av en større kunstinstallasjon med hav- og artsmangfold som tema.
Hva: KunstCamp og og gratis Land Art verksted- og installasjon i nedre del av Nordnesparken. 
Når: Verksted: søn 9.8 og lør 15.8, dropp inn kl 12-15, eller forhåndspåmelding; kunstpilotene@gmail.com 
(oppgi ønsket klokkeslett (kl 12, 13 el 14) og antall personer (påmeldingsfrist kl 23:00 dagen før). 
Utstilling: 8.8-16.8.
Trygt verksted: kunstpilotene bidrar i arbeidet med å hindre smittespredning under COVID-19, og følger retningslinjene for antall, registrering, avstand og håndtering av verkstedsmateriall.   
Prod: kunstpilotene. 
Web: facebook.com/kunstpilotene
 
Instagram: @kunstpilotene
 
Støttet av Bergen kommune og Fana Sparebank.