Arrangement

DSC00256just.jpeg

Dyrelandsbyen

En verden av dyr

På toppen av fjellet en vaktsom ørn, i fossen en bjørn som fanger fisk og på hoppesteinene i vannet; pingviner... Ole Bull skulpturen på Nedre Ole Bulls plass i Bergen har fått fint, fint dyrebesøk.

Lørdag 08. september inviterer kunstpilotene til kreativ utfoldelse på og ved Ole Bull monumentet. Barnefamilier, byens befolkning og tilreisende oppfordres til å lage små dyreskulpturer som kan titte frem og dukke opp - vekke nysgjerrighet og gjøre denne «ville naturen» om til en midlertidig naturpark. Stedet har steiner, vann, blomster, trær og mennesker...

Skap sammen og lag en spennende popp opp utstilling. Alle er velkomne og deltakelse er gratis.

Gjennom en vennligsinnet, kreativ «intervensjon» eller bearbeiding av stedet rettes søkelyset mot monument og byhistorie men også mot dagsaktuelle problemstillinger som urbanisering og marginalisering av natur og dyr.

Prod.: kunstpilotene. Støttet av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
Hva: Urban land art. Gratis, dropp inn verksted og installasjon.

Når: Lørdag 08. september, dropp inn kl 11-15.

Målgruppe: Barn, unge, barnefamilier, byens befolkning og tilreisende.

Konsept: Deltakende kunst i bynatur. Midlertidig bearbeiding og aktualisering av monumenter i det offentlige rom.

 Hold deg oppdatert på  www.facebook.com/kunstpilotene