Arrangement

Kodetrykk3.jpg

Verksted: Trykke-laboratorium

Famileverksted på KODE 4 hver lørdag og søndag

Mars:
Verksted: Trykke-laboratorium
KunstLab, KODE 4 kl. 11-15:30
Vi utforsker trykk og eksperimenterer med ulike materialer og trykker stort og smått. Hva kan man trykke på og hva kan man trykke med. Vi lar oss inspirere av arbeidene i utstillingen «Drømmen om fellesskapet».