Arrangement

image001-kopi.jpg

KRAPYL: biblioteksmusikken: Sigbjørn Apeland

Halvtimes konsert for alle på Hovedbiblioteket

(Foto: Magne Sandnes)

Sigbjørn spiller på trøorgel (også kjent som harmonium). Eit instrument som vanlegvis har vore nytta til akkompagnement av song

i kyrkje, skule og bedehus. Salmar vil vera ein del av denne konserten, men kledd i ei improvisatorisk form påverka av ulike typar

samtidsmusikk, frå minimalisme til frijazz og elektroniske lydbilete.

  

Facebooklink til arrangementet: https://www.facebook.com/events/731567990595166/

 

KRAPYL: biblioteksmusikken: Dette er ikke barnemusikk eller voksenmusikk, men musikk for et viktig publikum bare for gøy! Varighet ca 30 minutter, og det er lov å liste seg inn og ut i løpet av konserten ved behov. Gjennom syv lørdager presenteres vi for musikalske uforskninger i møtet mellom publikum og musikk på biblioteket.

Et samarbeid mellom nyMusikk Bergen og Bergen Offentlige Bibliotek. Følg med på Facebook og bibliotekets nettsider for beskrivelse av de enkelte arrangementene.