Arrangement

Håkon Skjæret.jpeg

KRAPYL: biblioteksmusikken: Håkon Skjæret

Halvtimes konsert for alle på biblioteket

iLive
Teknologiens eksponentielle utvikling rammer oss sterkere og hurtigere enn noen gang. På denne konserten skal slagverkeren Håkon Skjæret utforske teknologiens mange 

muligheter og utfordringer.

Håkon Skjæret (f. 1994) er utdannet musikkpedagog og klassisk slagverker ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Håkon har lang erfaring som ensemblemusiker, og 

utmerker seg spesielt med evnen til å jobbe tverrfaglig i sine kunstprosjekter. Med sin brede, internasjonale undervisningskompetanse, er også det relasjonelle aspektet 

spesielt viktig i hans kunstneriske arbeid. Håkon jobber blant annet i BIT20 Ensemblet i Bergen, der han skaper kunstprosjekter for barn og unge.

Konserten finner sted på musikkavdelingen på Bergen Offentlige Bibliotek og er gratis. Den varer i ca. 30 minutt, og det er mulig å gå inn og ut etter behov.
KRAPYL er nyMusikk Bergens arrangementsserie rettet mot barn og unge. Konsertene på biblioteket er “vanlige” konserter tilrettelagt for hele familien.


https://www.facebook.com/events/482419305928277/