Arrangement

Høstferie på bibliotekene

I høstferien finner du en rekke ulike arrangement på de forskjellig bibliotekene. Det blir blant annet barnekino, verksteder, Nintendo, forteller stund fra en Drag Queen, konserter og ikke minst åpningen av den barnas Biblab på Sletten! 

For full oversikt se bibliotekets hjemmeside her