Arrangement

Språklek på biblioteket.jpeg (1)

Språklek på biblioteket

Ta med barnet ditt (0-2 år) til språklek.

Vi synger og leker med språk, lyd og rytmer. Etterpå drikker vi kaffe og te, og prater sammen mens barna leker. 

Språkleik blir arrangert onsdager i partalsuker fra 11. januar til 14. juni.

Påmelding:siri.hagen@bergen.kommune.no