Arrangement

Turbouke 2015, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Turbouke på Fløyen (6–8 år)

Bli med Bergen og Hordaland Turlag til friluftsskole på Fløyen.

Bergen og Hordaland Turlag

Turbouke:  Friluftskole for barn 6-8 år.

Turbouke 1: 26.6-30.6, uke 2: 3.–7.7.

Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no

Påmelding.