Arrangement

Søndagstur til Storeknappen  10.04.16, Foto av Gerke Evensen.JPG

Skattejakt på Alexander Grieghytten

18.-19. juni

Bergen og Hordaland Turlag

Skattejakt på Alexander Grieghytten

Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no

Påmelding.