Arrangement

Søndagstur til Storeknappen  10.04.16, Foto av Gerke Evensen.JPG

Gullruten (tur til Gullhorgabu) (10 – 13 år)

16. – 17. juni
Bergen og Hordaland Turlag
Familietur: Gullruten (tur til Gullhorgabu) (10 – 13 år).
Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no
Påmelding