Arrangement

Turlag_Trilletur Tennebekk 14.10.15 Liv Mari Høydal.JPG

Trilletur: Svartediket over Rundemanen

Bli med på gratis trilletur.

Denne onsdagen går trilleturen til Svartediket over Rundemanen til Fløyen. Oppmøte bom ved Svartediksdemningen kl 11.