Arrangement

Søndagstur til Storeknappen  10.04.16, Foto av Gerke Evensen.JPG

Søndagstur til Veten

Gratis tur med Turlaget.

Bli med Barnas Turlag Bergen på fellestur Turen er gratis og åpen for alle.

Oppmøtested: Mellingen kl. 11:00