Arrangement

DNT_1170.JPG

Kveldsmattur til Knappenfjellet

Ta med familien og kveldsmaten og bli med på fellestur.

13. februar
Bergen og Hordaland Turlag
Familietur: Kveldsmattur til Knappenfjellet
Oppmøte kl 17:30, følg med på nett for oppmøtested Gratis, mer info: www.bergenoghordalandturlag.no