Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur til Hellen Festning

Pakk kveldsmaten og bli med på gratis fellestur.

Denne kvelden går kveldsmatturen til Hellen Festning. 
Oppmøte: Sparbutikken i Helleveien kl 17.30.  Mer info: www.bergenoghordalandturlag.no. 
Pris: Gratis, ingen påmelding.