Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Kveldsmattur i Nygårdsparken

Pakk kveldens i sekken og bli med på gratis fellestur.


Bergen og Hordaland Turlag
Familietur: Kveldsmattur i Nygårdparken
Oppmøte kl 17:30, nede ved fontenene i Nygårdsparken