Arrangement

Turlag_Kveldsmattur, Bergen og Hordaland Turlag.JPG

Familietur: Kveldsmattur til Fureviken

Pakk kveldsmaten i sekken og bli med på gratis fellestur.

8. august
Bergen og Hordaland Turlag
Familietur: Kveldsmattur til Fureviken
Oppmøte kl 17:30, i enden av Hordnesvegen
Gratis, mer info: www.bergenoghordalandturlag.no