Arrangement

Barnel_rdag_forside_343850t.jpg

NB!Barnelørdag i bydelene er avlyst i februar og mars pga smittevern

Barnelørdag i bydelene er avlyst i februar og mars pga smittevern

 

 

Barnelørdag er gratis, men det er begrenset antall plasser, og alle må bestille billett i forkant av forestillingene. Slik kan vi sikre tryggest mulig gjennomføring av forestillingene. Arrangementene publiseres og legges ut for salg fortløpende. Følg med på Bergen kommunes nettsider og på Facebook, Barnelørdag i bydelene, for oppdatert informasjon. 

Du finner billetter her: https://barnelordag.ticketco.events/no/nb