fritidsfond.jpg
29. november 2021

Fritidsfondet

For å sikre at barn og unge i Kristiansand kan delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Et viktig ledd i barn og unges utvikling er å finne ut av hvem de er, og hva de liker, som et selvstendig og uavhengig individ. Derfor er det uhyre viktig å få impulser ikke bare hjemmefra, men fra andre barn og voksne. En fast aktivitet som de mestrer, er et sted de kan lære noe nytt og ha et mål å strekke seg etter. 

Kristiansand kommune opprettet Fritidsfondet for å sikre at barn og unge i Kristiansand kan delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 

Hva kan man søke?
Hvert år kan man søke inntil 10 000 kr til kontingenter og nødvendig utstyr knyttet til en fritidsaktivitet. Det er også mulig å søke enkeltturer, turneringer og andre aktiviteter knyttet til aktiviteten.  Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år i Kristiansand kommune.

Hvem kan søke?

For mer informasjon og søknadsskjema, se her 
For de som ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet er det mulig å få hjelp på innbyggertogene på Rådhuskvartalet, på Tangvall og på Nodeland. De er åpent mandag-fredag kl. 08-15.30.

 

 

Andre Artikler