Ut av byen - Gamle Søgne prestegård

Gamle Søgne prestegård

Søgne gamle prestegård er gårdsnummer 1, bruksnummer 1 og har gitt navn til bygda Søgne i Vest-Agder.