Kristiansand museum

Familie og aktivitetsdag august 2016 hester.jpg
Kristiansand museum på Kongsård.

Kristiansand museum er et friluftsmuseum med 35 museale bygninger fra Agder, den eldste bygningen er et loft fra 1580. Museet var det sjette friluftsmuseet i Norge og ble grunnlagt 10. oktober 1903 under navnet Kristianssands Folkemusæum. Arbeidet med å skape et folkemuseum hadde startet noen år tidligere i november 1901 da initiativtaker Vilhelm Krag i et innlegg i Christianssands Tidende foreslo at det skulle opprettes et museum i byen.

Friluftsmuseets bygninger er delt inn i tre områder alt etter fra hvilken del av Agder de har sin geografiske opprinnelse. Felles for alle bygningene og områdene er at de viser ulike kulturelle tradisjoner og byggeskikk for sørlandsområdet, både bymiljø og gårdsmiljø. På Setesdalstunet finner vi de første bygningene som ble kjøpt inn til museet i tillegg til blant annet museets eldste bygg. Det andre tunet på museet består av bygninger Vest-Agder med blant annet en gård fra Eiken og en skolestue fra sent 1800-tall. Det historiske bymiljøet i Kristiansand møter man i det tredje området som består av bygninger fra Kvadraturen. I Bygada på museet finner man huset både til tømmermannen og konsulen, en krambod og verkstedene til flere av byens håndverkere.

Besøk museets nettsider her