Arrangement

Slettheia junior.JPG

Slettheia fritidsklubb - Junior

Mandager 17.30–20.30

Åpningstid: Mandager 17.30 -20.30
For 4.-7.trinn.

Klubben er stengt i skoleferier.