Arrangement

Fritidsetaten Vest logo.jpg

Åpent hus - Slettheia fritidsklubb

Fredager 1630-2230 For 5. trinn og oppover

Fra og med 5. trinn