Arrangement

hanesbokstav2_mini.jpg

Etter skoletid på Hånes

Tirsdag fra kl. 15.30-18.

Etter skoletid er et samarbeidsprosjekt med Hånes skole. 
For alle fra 5. til 7. trinn med leksehjelp og gøye aktiviteter.