Arrangement

VilviteSkaperhagen.jpeg

VilVite i mai

Oppdag Skaperhagen på VilVite

VilVite
10-17: Lek og lær i Skaperhagen og utstillingen!
12 og 15: Vitenshow med eksperimenter.
3D-filmer hver hele time utenom vitenshow.
Alt på inngangsbill. 145/175/550