Arrangement

roe kvadratisk 3_1.jpg

Opps! med Roe

Vitenshow om Universet på VilVite.

VilVite 19.-20.11

10-17 Lek og læring i utstillingene. 
12 og 15 Oops! med Roe - vitenshow om Universet.
3D-filmer hver hele time utenom vitenshow.
Alt på inngangsbill. 140/175/530.