Arrangement

Natursti Arboretet 2 lågoppl-kopi.jpg

Natursti og stolpejakt i Arboretet på Milde

Natursti i Arboretet
Naturstien starter ved gapahuken sør for Mørkevatnet, og følger grusveier og stier gjennom furuskogen. Stien går gjennom den unike samlingen med Rhododendron som er den største i Norden, og videre nord til området med amerikanske trær. Herfra går den sørover mot det åpne området i hjertet av Arboretet, Miniarboretet, som ligger ved Grønevika. I Grøneviken er det tilrettelagt med grill og rampe for bading.
Løypen er 1,5 km og har 17 poster. For hver post er det 3 - 4 svaralternativer. Målet med naturstien er å spre kunnskap om skogen i Arboretet og oppfordre besøkende til å gå på nye stier. Du finner løypekart og fasit i de to svarte kassene der naturstien starter. 
Husk å ta med blyant.

 

Stolpejakt
Stolpejakten med spennende informasjon om plantesamlinger og trær, Arboretet på Milde
Det er 15 stolper fordelt på 12 i Arboretet og 3 i Botanisk hage. De er plassert slik at de egner seg til å registrere på en rundtur som inkluderer begge hagene. Våre stolper er jevnt fordelt i den letteste kategorien, grønn som kan registreres med rullestol og blå som registreres under en lett tur i terrenget.
Arboretet og Botaniske hage ønsker å inspirere til fysisk aktivitet og samtidig formidle kunnskap om de fantastiske artene med planter og trær i Arboretet og hagene. Her er det sjeldne arter fra hele verden og våre hjemlige forent i et botanisk skattkammer. Derfor har vi QR-kode på stolpene med tekst og bilde som forteller om et bestemt tre eller plante som står i nærheten, eller mer generelt om hagene. Veldig gøy og lærerikt for store og små. Og samtidig en fin måte å komme seg på tur. 

 

Dato og klokkeslett: Hver dag
Sted: Arboretet på Milde, Mildevegen 240, start
Anbefalt aldersgruppe: Barnefamilier
Priser: Gratis (husk blyant)
Eventuelle åpningstider: Døgnåpen
Gratis inngang og gratis parkering ved Dalsmyra (stor parkeringsplass).