Arrangement

IMG_8730.JPG

Insektsdag i Bergen botaniske hage

INSEKTSDAG
Søndag 19. juni kl 12–15
Bergen botaniske hage, Biehagen
Samspillet mellom blomster og insekter er spennende og nødvendig. Insekter har man- ge viktige oppgaver i kretslø- pet, og de finnes over alt. Hvilke insekter kan vi finne i hagen, og hva kan vi gjøre for å hjelpe insektene? Sammen med ulike aktører feirer vi insektene!