Arrangement

Piksel Kidz Lab.png

Piksel Kidz Lab Kreativ Koding

Skap Audio og Visuelle effekter med koder - LIVE Koding!
Dette verkstedet for barn og unge i alderen 10 – 18 år vil introdusere live-koding til deltakerne. Live-koding er en audiovisuell opptredenpraksis som dreier seg om å lage og modifisere kode og algoritmer i sanntid. Gjennom den 3 timer lange workshopen vil deltakerne eksperimentere med programmering med veldig enkle kodelyder og bilder. Workshopen har til hensikt å avmystifisere teknologi og avsløre dens designbeslutninger, begrensninger og kreative potensiale. Verkstedet konkluderes med en forestilling produsert av deltakerne selv.
Verkstedet ledes av Antonio Roberts; en kjent kunstner og kurator fra Storbritannia med ekspertise på live koding. Her kan dere se eksempler på arbeidet hans: http://hellocatfood.com

Piksel Kids lab holdes på engelsk, med norsktalende assistenter tilgjengelig for hjelp til oversettelse ved behov.

Deltakelse er gratis. Påmelding gjøres via mail til piksel22@piksel.no

 


Verkstedet gjentas hver dag i perioden 25-28 oktober 10:00 – 13:00 og 15:00-18:00