Arrangement

bajazz_800x600.jpg

Bajazz-konsert i Oseana

Barne og familiekonsert.

Konsert lørdag 22.10 kl 13. Med Cinclus Cinclus.

Oseana fortset dei populære barne- og familiekonsertane til Bajazz.

For meir informasjon om kven som kjem, sjå  oseana.no og/eller facebook.com/oseana

Ord: 100,­ BT Fordel: 80,­ Born under 2 år: Gratis.