Arrangement

438164754_740205408324767_2568661671564678347_n.jpg

Natur- og familiedag i Nygårdsparken

Bymiljøetaten inviterer til naturdag i Nygårdsparken

Her kan du:

  • Delta på naturskattejakt med premie til barna som deltar.
  • Få tips til hvilke planter du kan ha i hagen for å fremme biologisk mangfold.
  • Møte naturens mikroskopiske helter! Utforsk pollen i mikroskop og lær mer om pollenkornets unike og fantastiske egenskaper. La deg inspirere av naturens mangfold av former og farger, og tegn ditt helt eget pollenkorn.
  • Lage “mini hotspots” med dyr og planter til et midlertidig naturreservat. Kunstpilotene inviterer til utendørs verksted og kunstcamp i parken.
  • Skaffe deg kunnskap om nyttevekster og pollinerende insekter.
  • Bli med å registrere artsmangfoldet i parken.
  • Delta på humlevandring med La Humla Suse.
  • Studere pollinerende insekter i terrarium og besøke insektshotell i parken.
  • Studere mangfold av pollen i mikroskop.
  • Lære om mye annet av det spennende biomangfoldet vi har i Bergen.


Tid: lørdag 25. mai kl. 12–15
Hvor: Oppmøte ved Verdenskaféen i paviljongen, øverst i Nygårdsparken.

Pris: Gratis.

 


Følgende organisasjoner deltar på naturdagen i Nygårdsparken: Bymiljøetaten, La Humla Suse, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Bergen sopp- og nyttevekstforening, Universitetsmuseet, Kunstpilotene

 

 

 

(Foto vanndam: Nina Blågestad)