Arrangement

2017.02.27-Foreldrerådet.jpg

Foreldrerådet: Barseltiden

Hva skal til for at den første tiden etter fødselen blir best mulig?

Foreldrerådet: Barseltiden

 Begrepet barsel stammer opprinnelig fra barns-øl – gildet som ble holdt etter et barns fødsel. Senere er ordet brukt om fødsel og den første tida etter fødselen i alminnelighet. Tidligere var det vanlig at nabokonene kom med grøt og mat til nybakte mødre som lå i barselseng. I dag er situasjonen radikalt annerledes. Kutt i liggetiden på landets sykehus gjør at nybakte foreldre i større grad er overlatt til seg selv den første tiden. Den erfarne fødselslegen Gro Nylander mener vi nesten har utviklet oss til et u-land når det gjelder barselomsorgen. Hva skal til for at den første tiden etter fødselen blir best mulig?

 

Nylander, som har skrevet en rekke bøker om fødselsomsorg, møter kritiker, journalist og småbarnsmor Silje Stavrum Norevik til samtale og påfølgende diskusjon med publikum.