Arrangement

20171007-bergens-filatelist-klub.jpg

Frimerkets dag 2017

Tegn ditt eget frimerke og få gratis frimerkepakke!

Et filatelistisk kalas med postal historie, foredrag og samlerglede.

Filateli er mye mer enn frimerkesamling! Gjennom foredrag, utstillinger, salg av bøker og Postens produkt viser Bergens Filatelist-Klub alle aspekt av vår fantastiske hobby, filateli og posthistorie.

 

For barn og unge

Frimerkesamling for barn og unge

Gratis frimerkepakker

Tegn ditt eget frimerke. Premiering til de 6 beste forslagene.