Arrangement

2016.05.28-Elefant.jpg

Bjørn T Bøe: Elefant i barnehagen

Kva er den rare lyden i barnehagen? Kan det vere ein … elefant?

Dei vaksne seier at det ikkje finst elefantar i barnehagen, men kva kan lyden elles vere? Maren vil finne ut kva som lagar lyden, bli med og finn lyden du òg!
Barnehagelærar og forfattardebutant Bjørn T. Bøe frå Os les og fortel frå biletboka Det er ein elefant i barnehagen!