Arrangement

45. yas garasjen.jpg

Open dag i YAS Garasjen

Unge og lovande kunstnarar held open dag i Ytre Arna Sentrum

(YAS) Garasjen og ALLE er inviterte! Det kjem til å vere

førebuingar for Trefestivalen, Kulturdagen i Ytre Arna og avslutning

for vårsemesteret!

Adresse: YAS Garasjen, Kulturhuset Sentrum, Peter Jebsens veg 4

Pris: Gratis

Arr: YAS Garasjen