Arrangement

Blankobilde_A.jpg

Barnas kulturskog

Se den flotte kulturskogen i Ådnahall.

«Roterommet», ala kunstnarane Adela og Krister Salomon-Hammersland, har gjennom veka invitert barn og vaksne til å lage sine eigne tre. Kom og sjå den flotte skogen i Ådnahall!