Arrangement

Blankobilde_A.jpg

Knøttemila og Minimila

Naturmila, Knøttemila eller Minimila ? Bli med på Knarvikmila sin familiedag.

Søndagen er familiedagen med et varieret program.

Dato: søndag 1. september

Start Knøttemila: 11:00

Start Minimila: 11:30

Denne dagen er det også fleire familieaktivitetar, som for eksempel sals- og informasjonsmesse, «Frukost til tusen» og underhaldning frå scena.. 

Det blir flotte premiar trekt på startnr., og alle som deltek får t-skjorte!

  • MiniMila er eit løp for dei som går i 1.–7. klasse utan tidtaking og med klassevis start. I 2016 deltok ca. 700 barn.
  • KnøtteMila er for dei som enno ikkje har begynt på skulen. Løpet går inne på Knarvik Stadion og i løypa er det lagt inn spanande hinder. I 2016 deltok ca. 500 barn.

 

NaturMila består av fire ulike trasear, frå 2 km til 7,5 km. Du kan velje løypa når du startar. Det er ikkje tidtaking på Naturmila.


Dato: søndag 1. september

Start i perioden: 1100-1300 (alle må vere komme i mål til kl 1500 for å vera med på trekkinga av hovudgevinstane)

Løypene går i fint turterreng på grusveg og sti. Den kortaste løypa går berre på grusveg og passar best for dei som ikkje kan føte seg så godt i terrenget. Dei to lengste alternativa har fleire aktivitetar i løypa, mellom anna grilling av pølser og natursti. Også i år blir det «sportsgudsteneste».

 

Mer info og påmelding her.

 


Konsert/underhaldning - program ikkje klart