Arrangement

Barn, bok og boller gutter leserjpeg.jpeg

Barn, bok og boller med skrivekurs

20. april:
Skrivekurs del 2 med Bjørn Sortland.
Program for dagen annonseres på facebooksiden til Initiativ Laksevåg